Seznam stavebních prací za posledních 5 let

Výstavba mateřské školy ve Všelibicích

 • Předmět díla: výstavba nové MŠ
 • Objem zakázky: 19 710 703 Kč
 • Doba výstavby: 11/2019 - 06/2020

Energeticky úsporná opatření objektu sokolovny č.p. 330, Pečky

 • Předmět díla: kompletní rekonstrukce sokolovny - střechy, podlah, výplní otvorů, venkovní omítky
 • Objem zakázky: 15 499 975 Kč
 • Doba výstavby: 06/2019 -06/2020

Půdní vestavba učeben pro zájmové vzdělávání v ZŠ a MŠ Lázně Toušeň

 • Předmět díla: provedení nové střechy a vnitřní vybudování učeben
 • Objem zakázky: 10 085 018 Kč
 • Doba výstavby: 05/2019 -01/2020

Vestavba 4 NP. Budovy základní školy v Dobrovice

 • Předmět díla: vestavba nových učeben ve 3.NP v ZŠ Dobrovice
 • Objem zakázky: 7 125 691 Kč
 • Doba výstavby: 04/2019 -01/2020

Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – nemovitá kulturní památka, rejstř. Č. 32155/5-4271

 • Předmět díla: sanační práce, kompletní oprava omítek, nová střecha na objektu čp. 4003, tesařské práce na památkově chráněném krovu, výměna oken, repase dveří
 • Objem zakázky: 23 152 093 Kč
 • Doba výstavby: 03/2018 - 7/2019

Přístavba ZŠ Pěnčín

 • Předmět díla: přístavba nové školy
 • Objem zakázky: 13 474 218 Kč
 • Doba výstavby: 10/2018 - 7/2019

Kittelův dům – rekonstrukce roubeného domu z roku 1747 – nemovitá kulturní památka č. rejstříku USKP 16359/5-84

 • Předmět díla: kompletní rekonstrukce objektu, elektroinstalace, zdravotechnika, vytápění, dešťová a splašková kanalizace, kamenické prvky, restaurátorské práce, stropní konstrukce, okna a dveře, střešní konstrukce, terénní úpravy, oplocení, drenáže
 • Objem zakázky: 19 764 590 Kč
 • Doba výstavby: 04/2015 - 6/2019

Kostel sv. Ignáce – Oprava spodní části kostela sv. Ignáce v Jičíně

 • Předmět díla: vnitřní tesařské a truhlářské opravy schodiště a oken, repase dřevěných a ocelových dveří, obnova venkovních zdí z pískovce
 • Objem zakázky: 503 405 Kč
 • Doba výstavby: 09/2018 -11/2018

Stavební úpravy objektu OÚ Cetenov

 • Předmět díla: Stavební úpravy objektu včetně nové střechy
 • Objem zakázky: 1 575 646 Kč
 • Doba výstavby: 10/2017 – 4/2018

Vnější fasády zámku Vartenberk – IV. etapa

 • Předmět díla: Vnější fasády zámku a výměna oken, a gotického portálu v pískovci včetně kompletní repase vchodových vrat
 • Objem zakázky: 1 803 283 Kč
 • Doba výstavby: 06/2018 – 11/2018

Rekonstrukce objektu čp. 20 Spolkový dům Český Dub

 • Předmět díla: kompletní rekonstrukce objektu čp. 20 – střecha, nový sál, jeviště, hlediště, masivní dubové dveře, přístavba nových sociálek a šaten
 • Objem zakázky: 22 543 128,18 Kč
 • Doba výstavby: 06/2017 – 12/2018

ZUŚ a rodinné centrum, ul. Komenského č.p. 581, Milovice

 • Předmět díla: vybudování ZUŚ v objektu
 • Objem zakázky: 6 661 961,29 Kč
 • Doba výstavby: 04/2018-09/2018

Přestavba bytového domu čp. 144, Dolní Světlá

 • Předmět díla: kompletní rekonstrukce bytového domu
 • Objem zakázky: 7 130 118 Kč
 • Doba výstavby: 05/2017 – 06/2018

Stavební úpravy objektu TESKO dům pro základní školu v Úvalech

 • Předmět díla: demolice staré a výstavba nové části školy
 • Objem zakázky: 11 757 667  Kč
 • Doba výstavby: 10/2017 – 06/2018

Stavební úpravy ambitů LORETY, střecha, fasáda v k ú. Kosmonosy, kulturní památka, rejst.č. 31765/2-1598

 • Předmět díla: Stavební úpravy ambitů LORETY, střecha, fasáda
 • Objem zakázky: 2 570 613 Kč
 • Doba výstavby: 05/2018-09/2018

Vnější fasády zámku Vartenberk – V. etapa

 • Předmět díla: Vnější fasády zámku a výměna oken
 • Objem zakázky: 1 714 325 Kč
 • Doba výstavby: 08/2017 – 11/2017

Výměna otvorových výplní a oprava fasády včetně termoizolačního nátěru SPŠ strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec

 • Předmět díla: Výměna otvorových výplní a oprava fasády včetně termoizolačního nátěru
 • Objem zakázky: 10 506 551,33 Kč
 • Doba výstavby: 02/2017- 08/2017

Oprava terasy a balkónu budovy Podještědského muzea v Českém Dubu

 • Předmět díla: Oprava terasy a balkónu budovy
 • Objem zakázky: 797 265,50 Kč
 • Doba výstavby: 05/2017-08/2017

ZŠ Kosmonosy- bezbariérový přístup

 • Předmět díla: úpravy bezbariérového přístupu, demontáž kamenných schodů, nové schodiště, nová skladba podlahy, výstavba výtahové šachty včetně montáže výtahu
 • Objem zakázky: 1 490 083 Kč
 • Doba výstavby: 06/2017-08/2017

Zámek Kosmonosy- chodba z nádvoří do Sala terreny

 • Předmět díla: stavební úpravy chodby z nádvoří do sala terrany zámku
 • Objem zakázky: 862 615,55 Kč
 • Doba výstavby: 02/2017-04/2017

Stavební úpravy stávajícího objektu základní školy v ulici Palachova v Brandýse nad Labem st.p.č.240

 • Předmět díla: stavební úpravy objektu
 • Objem zakázky: 5 355 878,88 Kč
 • Doba výstavby: 04/2017-08/2017

KaM- Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu

 • Předmět díla: stavební práce a dodávky související s opravou obvodového pláště
 • Objem zakázky: 6 781 766,10 Kč
 • Doba výstavby: 07/2016- 04/2017

Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého- obnova střešní krytiny

 • Předmět díla: stavební práce na obnovu střešní krytiny
 • Objem zakázky: 2 261 344 Kč
 • Doba výstavby: 02/2017-05/2017

Oprava hřbitovních zdí v Alšovicích

 • Předmět díla: zbourání a likvidace starých zdí, vybudování základů, postavení nových zdí, přeložení náhrobků
 • Objem zakázky: 1 878 491 Kč
 • Doba výstavby: 07/2016 – 09/2016

Oprava dvorní fasády Veletržní 825/65 – havarijní stav krovu a střechy - objekt se nachází v památkové zóně

 • Předmět díla: oprava havarijního stavu krovu a střechy
 • Objem zakázky: 324 763 Kč
 • Doba výstavby: 08/2016

Oprava vody a kanalizace – Korunovační 28 – havarijní stav VZT a její výměna, Praha 7

 • Předmět díla: demontáž stávající vzduchotechniky, provedení nové, stavební přípomoce
 • Objem zakázky: 313 727 Kč
 • Doba výstavby: 07/2016 – 08/2016

Stavební úpravy gastronomického provozu budova H TUL

 • Předmět díla: rekonstrukce vnitřních prostor, elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění, vybavení interiéru nábytkem, tapety, rolety, obklady a dlažby, sádrokartonové konstrukce
 • Objem zakázky: 789 381 Kč
 • Doba výstavby: 06/2016 – 09/2016

Technická univerzita v Liberci Rekonstrukce rozvodů MŠ Pražská – pravý pavilon

 • Předmět díla: rekonstrukce vnitřních prostor, elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění, vzduchotechnika, venkovní kanalizace, obklady, dlažby, kuchyňské linky
 • Objem zakázky: 1 964 858 Kč
 • Doba výstavby: 06/2016 – 08/2016

Stavební úpravy poškozeného krovu na ZŠ

 • Předmět díla: oprava krovu
 • Objem zakázky: 340 074 Kč
 • Doba výstavby: 06/2016 – 08/2016

Rekonstrukce fasády a střechy, výměna výplní otvorů stávajícího objektu č.p. 172, Frýdlant – ulice Míru -objekt se nachází v památkové zóně

 • Předmět díla: oprava fasády, výměna oken, rekonstrukce střechy
 • Objem zakázky: 1 894 105 Kč
 • Doba výstavby: 05/2016 – 09/2016

Česká Lípa – Rekonstrukce dětského oddělení

 • Předmět díla: rekonstrukce vnitřních prostor, zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, sádrokartonové konstrukce, výměna dveří dřevěných, hliníkové konstrukce, automatické dveře, podlahy
 • Objem zakázky: 5 396 350 Kč
 • Doba výstavby: 05/2016 – 08/2016

Česká Lípa REKONSTRUKCE NOSNÉHO KROVU OBJEKTU Č.P. 124 „CAMELOT“ – objekt se nachází v památkové zóně

 • Předmět díla: rekonstrukce a statické zajištění krovu objektu
 • Objem zakázky: 1 137 718 Kč
 • Doba výstavby: 04/2016 – 09/2016

Rekonstrukce bytu č.p. 12 v Obříství - objekt se nachází v památkové zóně

 • Předmět díla: stavební úpravy, výměna oken a dveří, elektroinstalace, zdravotně technické instalace, vytápění, obklady, podlahy
 • Objem zakázky: 1 079 511 Kč
 • Doba výstavby: 04/2016 – 11/2016

Vybudování vstupu a zázemí pro handicapované v areálu SVA Pankrác

 • Předmět díla: rekonstrukce vnitřních prostor, zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, sádrokartonové konstrukce, výměna dveří dřevěných, hliníkové konstrukce, podlahy, kuchyňská linka
 • Objem zakázky: 1 795 398 Kč
 • Doba výstavby: 04/2016 – 07/2016 

Oprava domovních rozvodů vody a kanalizace v objektu

 • Předmět díla: rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v bytech a stoupačkách, stavební přípomoce, elektroinstalace
 • Objem zakázky: 1 818 828 Kč
 • Doba výstavby: 03/2016 – 08/2016

Rekonstrukce vnitřní části DDM, Protifašistických bojovníků 336, 468 41 Tanvald

 • Předmět díla: rekonstrukce vnitřních prostor, elektroinstalace, zdravotní technika, sádrokartonové konstrukce, výměna dveří, oprava schodiště, podlahy, kuchyňská linka, systém požárního odvětrání
 • Objem zakázky: 4 142 809 Kč
 • Doba výstavby: 02/2016 – 08/2016

Oprava dvorní fasády, Veletržní 825/65, k.ú. Holešovice, Praha 7 - objekt se nachází v památkové zóně

 • Předmět díla: oprava fasády a balkonů, výměna oken a balkonových dveří
 • Objem zakázky: 1 888 888 Kč
 • Doba výstavby: 02/2016 – 08/2016

Oprava fasády stávajícího objektu č.p. 469 (ZŠ Náměstí, E. Beneše) ve Varnsdorfu

 • Předmět díla: oprava fasády
 • Objem zakázky: 1 774 518 Kč
 • Doba výstavby: 07/2015 – 08/2016

Varnsdorf Hejnice – stavební opravy historické opěrné zdi na p. p. č. 1250 k. ú. Hejnice - objekt se nachází v památkové zóně

 • Předmět díla: oprava a statické zajištění rohu zdi, sanace
 • Objem zakázky: 499 598 Kč
 • Doba výstavby: 08/2015 – 06/2016

Kostel sv. Ignáce – oprava věže – II. a III. etapa

 • Předmět díla: oprava a zpětná montáž věže kostela, zazdívky trámů, oprava fasády, věžní hodiny, hromosvod, repase doplňků věže
 • Objem zakázky: 3 136 337 Kč
 • Doba výstavby: 07/2015 - 8/2016

Výslechové místnosti – stavební úpravy objektu část III. – VI. – ÚO Mělník

 • Předmět díla: stavební úpravy interiéru, elektroinstalace, vzduchotechnika, výměna dveří, hliníková stěna, sádrokartonové konstrukce
 • Objem zakázky: 459 991,51 Kč
 • Doba výstavby: 12/2015

Výslechové místnosti – stavební úpravy objektu část III. – VI. – KŘP Zbraslav

 • Předmět díla: stavební úpravy interiéru, elektroinstalace, výměna dveří, hliníková stěna, sádrokartonové konstrukce 
 • Objem zakázky: 314 664,90 Kč
 • Doba výstavby: 12/2015

Zateplení dvorní fasády, výměna oken a zastřešení teras – Diagnostický ústav pro mládež

 • Předmět díla: výměna oken, provedení dvou zimních zahrad, zateplení fasády
 • Objem zakázky: 2 499 898 Kč
 • Doba výstavby: 07/2015 – 12/2015

Oprava Fančina chata

 • Předmět díla: stavební úpravy interiérů, zdravotně technické instalace, úpravy povrchů, oprava a výměna některých dveří, částečná oprava střechy
 • Objem zakázky: 1 576 884 Kč
 • Doba výstavby: 07/2015 – 11/2015

Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě – Dolínek

 • Předmět díla: zateplení fasády, výměna oken, hromosvod
 • Objem zakázky: 1 590 542 Kč
 • Doba výstavby: 09/2015 – 10/2015

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice

 • Předmět díla: stavební úpravy interiérů, zateplení fasády, oprava a zateplení ploché střechy, výměna oken, výměna vchodových a interiérových dveřích vč. zárubní, hromosvod, únikové schodiště
 • Objem zakázky: 8 363 893 Kč
 • Doba výstavby: 02/2015 – 09/2015

 Rekonstrukce suterénu, rekonstrukce fasády a stavebně dispoziční uspořádání 1. NP na objektu Gymnázia a Střední odborné školy Jilemnice

 • Předmět díla: rekonstrukce, úpravy povrchů vnitřních, elektroinstalace, systém EZS, vytápění, zdravotechnika, vzduchotechnika, výměna oken a vchodových dveří, výměna interiérových dveří vč. zárubní, sanace zdiva, SDK příčky a podhledy, minerální kazetové podhledy, přístavba, větrací kanálky, dešťová kanalizace, sanitární příčky, zpevněné plochy
 • Objem zakázky: 17 240 065 Kč
 • Doba výstavby: 11/2014 – 09/2015

Oprava fasády budovy ZŠ nám. Míru 283, Vrchlabí

 • Předmět díla: výměna oken, oprava fasády a ozdobných prvků
 • Objem zakázky: 5 885 602,20 Kč
 • Doba výstavby: 06/2014 – 09/2015

Městské divadlo – rekonstrukce fasády, historická část

 • Předmět díla: oprava fasády, oprava pískovcového soklu, doplnění říms
 • Objem zakázky: 603 824 Kč
 • Doba výstavby: 06/2015 – 09/2015

MěÚ Turnov oddělení majetkové správy Oprava fasády a výměna oken v objektu č.p. 1, Oprava věže č.p. 1, Masarykovo náměstí 1, 509 01 Nová Paka

 • Předmět díla: oprava fasády a věže, rekonstrukce pilastru, výměna oken
 • Objem zakázky: 4 415 494 Kč
 • Doba výstavby: 06/2014 – 06/2015